Menu dostępności
  1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Pokaż zdjęcie

Treść strony

150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Sapiehy w dniu 14 maja 2017 r.

W dniu 14 maja 2017 roku odbyły się w Krasiczynie uroczyste obchody 150. rocznicy urodzin kardynała Adama Stefana Sapiehy, który przyszedł na świat w krasiczyńskim zamku.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele św. Marcina, gdzie przed 150 laty ochrzczono przyszłego księcia Kościoła. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz z orkiestrą do przyzamkowego parku, gdzie do dziś dnia rośnie dąb, który zgodnie z litewską tradycją posadzony został dla nowo narodzonego Adama Stefana przez jego rodziców, Adama i Jadwigę z Sanguszków.

Pod dębem Adama Stefana zostały złożone wieńce. Przemówienie wygłosił biskup Tadeusz Pieronek.

W przerwie pomiędzy punktami programu zebrani mieli okazję skosztować wyśmienitych dań przygotowanych przez zamkowych kucharzy. W namiocie na dziedzińcu przygotowano lunch bufetowy.

W Baszcie Papieskiej zamku nastąpiła prezentacja wystawy poświęconej życiu i działalności kardynała Adama Stefana Sapiehy. Wśród eksponatów znalazły się zdjęcia i portrety z epoki, a także unikatowe, oryginalne dokumenty, w tym metryka chrztu z kościoła św. Marcina.

O godzinie 14:30 rozpoczęła się sesja naukowa. Prelekcje wygłosili: siostra dr Bożena Leszczyńska, OCV "Kilka refleksji o tajemnicy kapłańskiego powołania ks. kardynała Adama Stefana Sapiehy", prof. Dr hab. Kazimierz Karolczak, "Sapiehów lwowskie ślady", mgr Marcin Marynowski, "Kilka wybranych listów do Adama Stefana Sapiehy jako protektora ważnych spraw", ksiądz prof. dr hab. Jacek Urban, "Adam Stefan Sapieha w spuściźnie ks. prof. Jerzego Wolskiego", redaktor Marian Piotr Romaniuk, "Stefan Wyszyński - Adam Sapieha. Relacje Prymasa Polski i Metropolity Krakowskiego, 1946-1951, w świetle najnowszych dokumentów", ksiądz Józef Jończyk, "Świadectwo na temat powstania i działalności katolickiego domu kultury im. ks. kardynała A.S. Sapiehy przy parafii św. Kazimierza w Krakowie." Po podsumowaniu konferencji odbyła się projekcja filmu "Książę Niezłomny".

Ukoronowaniem uroczystości był niezwykły koncert TE DEUM na dziedzińcu krasiczyńskiego zamku w wykonaniu Archidiecezjalnego Chóru "MAGNIFICAT", Przemyskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu, Chóru Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej. Zebrani mieli okazję wysłuchać m.in. utworów F. Chopina, M. Karłowicza, W. Kilara i G. Verdiego wzbogaconych poprzez komentarz słowny ks. Zbigniewa Suchego. Na bis dziedziniec krasiczyńskiego zamku rozbrzmiał wspaniale wykonanym Mazurkiem 3 maja.